NASTAVA > Radovi

Prerada industrijske konoplje


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3339

Sažetak:

Predmet ovog završnog rada je prerada industrijske konoplje, konkretnije stabljike industrijske konoplje sa ciljem dobivanja vlakana koji svoju primjenu nalaze u širokom spektru raznih gospodarskih grana. U nedostatku strojeva za funkciju prerade stabljike, pošlo se od idejnog rješenja kojeg, uz proračun i dimenzioniranje svih dijelova, izrade 3D modela kao i tehničke dokumentacije, prati i analiza ciljanog tržišta i analiza postojećih strojeva slične namjene na tržištu. Zadatak ovakvog stroja je uspješno odvojiti drvenkasti sloj koji se nalazi unutar stabljike, zasebno ga odvojiti kao višak, a vanjski sloj sa vlaknima dalje bez oštećenja očistiti i dopremiti k izlazu. Obzirom da je dostupnost informacija o eksperimentalnim analizama i postojećim rješenjima poprilično slaba, dato rješenje je potrebno dalje podrobnije ispitati, pogotovo zbog aktualne potrebe za ovakvim strojem u Hrvatskoj.

Mentor:

Autor:

Edit Kišmartin

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Edit Kišmartin - završni rad