NASTAVA > Radovi

Uređaj za mjerenje momentne krivulje elektromotora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6861

Sažetak:

Ovaj rad se bavi konstrukcijskom razradom uređaja za mjerenje momentne krivulje elektromotora koji se koristi u automobilima visokih performansi. U radu je uzeto u obzir postojeće stanje na tržištu, analizirane su potrebe ciljane grupe korisnika, definirani su zahtjevi i tehnička specifikacija uređaja, generirane su i vrednovane koncepcijske varijante te je na kraju razrađena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Marijan Cimerman

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marijan Cimerman - završni rad