NASTAVA > Radovi

Daljinski upravljani uređaj za nerazorno ispitivanje zavara cijevi reaktorske posude


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 30.01.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8248

Sažetak:

U ovom radu prikazan je razvojni proces uređaja za ispitivanje zavara reaktorske posude i cijevi (eng. tangential weld), zavarenog spoja cijevi sa sigurnim dijelom primarnog cjevovoda (eng. nozzle to safe end weld), zavarenog spoja sigurnog dijela sa nastavkom cjevovoda (eng. safe end to pipe weld) te ulaza u cijev (eng. inner radius). Prvi korak razvojnog procesa opisanog u radu je istraživanje tržišta u sklopu kojeg su prikazani relevantni uređaju dostupni na tržištu kao i nekoliko patenata srodnih temi ovog rada. Nakon analize tržišta osmišljen je tehnički upitnik iz kojeg su proizašle definicija cilja te lista zahtjeva. Na temelju liste zahtjeva generirana je funkcijska dekompozicija razvijanog uređaja po kojoj je generirana morfološka matrica unutar koje su opisani neki od mogućih načina rješavanja parcijalnih problema definiranih funkcijskom dekompozicijom. Kombiniranjem parcijalnih rješenja u fazi koncipiranja generirana su dva koncepta te je definirana metoda evaluacije pomoću koje je odabran koncept pogodan za nastavak razvoja. U sklopu rada proveden je odabir pogonskih komponenti potkrijepljen pripadajućim proračunom. Potom su detaljnije opisani osmišljeni segmenti uređaja te su izneseni zaključci vezani uz nastavak razvojnog procesa.

Mentor:

Autor:

Matija Kurtoić

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad