GOSPODARSTVO > Projekti s industrijom

Uređaj za automatsko ultrazvučno ispitivanje niskotlačne turbine (INETEC, RIRP 2019/20)


Sažetak:

Potrebno je konstruirati uređaj za automatsko nerazorno ispitivanje (ultrazvukom) niskotlačne turbine
"eng. low pressure turbine rotor" za vrijeme remontnih aktivnosti elektrane kako bi se detektirale
potencijalne indikacije u materijalu diskova, u vratilu rotora na mjestu smještaja klinova te u materijalu
lopatica na mjestu njihova prihvata.
Rotor niskotlačne turbine sastoji se od 10 diskova izrađenih iz čelika AISI 410
dosjedno spojenih na kovano vratilo (AISI 410) i uklinjenih na zahtjevanoj poziciji sa tri simetrično
raspoređena klina. Vanjski diskovi učvršćeni su na zahtjevanoj poziciji pomoću dvodjelnih prstenova
smještenih u strojno obrađene otvore. Dvodjelni prstenovi su učvršćeni pomoću interferencijskog
prstena.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu


Koordinator projekta:

Mario Štorga

Kontakt osoba:

Danijel Rohde

Period izvođenja:

2019. - 2020.