NASTAVA > Radovi

Uređaj za automatsko brisanje bijele školske ploče


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9133

Sažetak:

U radu je osmišljen i konstrukcijski oblikovan automatizirani uređaj za brisanje bijele ploče. Analizom tržišta utvrđeno je kakve vrste uređaja postoje te koje su njihove prednosti i mane, te postoji li mogućnost za poboljšanje i razvoj. S obzirom na tematiku, pretraženi su i patenti koji imaju istu ili sličnu namjenu. Nakon provedene analize tržišta i patenata, te usporedbom postojećih proizvoda došlo se do definicije cilja za razvoj proizvoda i prijedloga smjernice za poboljšanje. U funkcijskoj dekompoziciji definirane su i razrađene sve funkcije uređaja, dok se u morfološkoj matrici nalaze prijedlozi parcijalnih rješenja za svaku funkciju. Nakon toga slijedi faza koncipiranja u kojoj su kreirani koncepti te su vrednovane njihove značajke. Koncept s najboljim karakteristikama se detaljno razradio. Napravljeni su potrebni proračuni te su oblikovane komponente. 3D model napravljen je u programskom paketu SolidWorks. Naposljetku je provedena financijska analiza te zaključak.

Mentor:

Autor:

Mario Bumbak

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mario Bumbak - završni rad