NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Kompleksni socio-tehnički sustavi


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Teorija konstrukcija Doktorski Izborni 156139

Cilj kolegija:

Predmet se bavi teoretskim osnovama i aplikativnom primjenom znanja iz područja razvoja kompleksnih socio-tehničkih sustava. Fokus kolegija je na analizi istraživanja koja se bave ključnim pojmovima u području, poput kompleksnosti, nesigurnosti, osjetljivosti i robustnosti sustava, ali i na kritičkom osvrtu na povijesne osnove područja poput teorije sustava, dinamike sustava, alata i metoda za modeliranje kompleksnih sustava te simulacija. Posebna pažnja u predmetu se pridaje međuovisnosti drušvenih, prirodnih i tehničkih perspektiva u osmišljavanju, kreiranju, uporabi i zbrinjavanju socio-tehničkih sustava.

Literatura:

  1. Mitchell M. "Complexity - A guided tour", Oxford University Press, USA, 2009, ISBBN 978-0-19-512441-5
  2. Gharajedaghi J. „Systems thinking – managing chaos and complexity“, Morgan Kaufmann, Elsavie, 2011, ISBN 978-0-12-385915-0
  3. Hu F., Mostashari A. And Xie J. „Socio-technical networks: science and engineering design“,CRC Press Taylor and Francis, 2010, ISBN 978-1439809808
  4. Newman M.E.J. „Networks – an introduction“, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-0-19-920666-0
  5. Wolfram S. "New Kind of Science", Wolfram Media Inc., 2002, ISBN 978-1-579-550080
  6. Hubka V. And Eder W.E. „Theory of technical systems - a total concept theory for engineering design“, Springer Verlag, 1988, ISBN 978-0387174518

Nositelji:

ECTS:

6

Satnica:

20+25

Provjera znanja:

Aktivno sudjelovanje: 20% Pojedinačni zadaci: 40% Project/Seminar: 40%

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Kompleksni socio-tehnički sustavi (FSB)