NASTAVA > Radovi

Parkirna stanica za bicikle sa sustavom za zaštitu od krađa


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3323

Sažetak:

Povećanjem broja bicikla u prometu povečavaju se i zahtjevi za njihovim privremenim parkiranjem. Također, rastom broja bicikala raste i broj njihovih krađa. U prvom djelu rada analizirano je trenutno tržište parkirališta za bicikle. Analiza je pokazala da postoji malen broj parkirnih stanica koje pružaju i zaštitu protiv krađe. Nakon toga je napravljena funkcijska dekompozicija i morfološka matrica takvog uređaja te su dana dva koncepta. Nakon toga je napravljena evaluacija koncepata. U razradi izabranog koncepta proveden je osnovni proračun, ali se pri konstruiranju vodilo time da uređaj bude robusan i izveden na način da se potencijalnim kradljivcima onemogući pristup dijelovima koji su odgovorni za zaključavanje bicikla. Razrađeno rješenje ne može osigurati bicikl od svih načina krađe, ali pruža veći stupanj zaštite.

Mentor:

Autor:

Tvrtko Ćorić

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tvrtko Ćorić - završni rad