NASTAVA > Radovi

Određivanje obrazaca komunikacije u razvojnim timovima


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.09.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7783

Sažetak:

Timski rad jedna je od najznačajnijih karakteristika koja utječe na uspješnost novog proizvoda kao i na vrijeme izlaska na tržište. Međutim, često se zbog kompliciranijeg upravljanja razvojnim timovima u odnosu na upravljanje individualnim razvojnim inženjerima, javljaju problemi koji smanjuju performanse timskog rada. Praćenje i analiza obrazaca komunikacije u radnim fazama konstruiranja potpomaže identifikaciji problema timskog rada te pronalasku načina i strategija za njihovo nadvladavanje. U ovom radu provedena je, kodiranjem ASE (analiza-sinteza-evaluacija) aktivnosti u prostorima problema i rješenja, analiza protokola dva tima pri dvije faze konstruiranja: generiranju ideja te odlučivanju i detaljiranju. Analizirani su osnovni statistički podaci trajanja i broja pojedinih aktivnosti (srednja vrijednost te standardna devijacija), vremenski udio pojedinih ASE aktivnosti i aktivnosti članova tima te prijelazi u komunikaciji s obzirom na ASE aktivnosti, ali i s obzirom na pojedine članove tima. Rezultati vremenskog udjela pojedinih ASE aktivnosti pokazuju da, s obzirom na fokus tijekom generiranja ideja, postoje dvije vrste timova: tim fokusiran na rješenje te tim fokusiran i na problem i na rješenje. Istom analizom uočeno je da vremenski udio najvažnije aktivnosti tima pri fazi generiranja ideja – sinteze rješenja, ovisi o radnom iskustvu članova tima. Promatranje vremenskog udjela verbalne komunikacije pojedinih članova tima, kao i promatranje prijelaza komunikacije između članova tima rezultiralo je s nekoliko novih zaključaka i hipoteza o vjerojatnostima prijelaza u komunikaciji kao i o utjecaju osobnosti člana tima te njegove uloge u timu na ishod timskog rada. Analiza prijelaza u komunikaciji s obzirom na čanove tima pokazala je da tijekom faza generiranja ideja te odlučivanja i detaljiranja postoje obrasci o izmjeni komunikacije među članovima tima. Rezultati istraživanja pridonose praksi u područjima upravljanja timskim radom te unaprijeđenju performansi tima.

Mentor:

Autor:

Nikola Horvat

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad