GOSPODARSTVO > Projekti s industrijom

Razvoj samohodnog uređaja za AKZ pripremu vertikalnih i zakrivljenih metalnih površina (INTECO, RIRP 2013/14)


Sažetak:

Zadatak je bio konstruirati samohodni uređaj za pripremu anti-korozivne zaštite (AKZ) na vertikalnim i stropnim zakrivljenim metalnih površina, pri čemu se kao medij za obradu površina koristi voda pod visokim tlakom. Posebni naglasak je trebalo staviti na rješenja sa samostalnim pridržavanjem na površini i korištenju elektropogona.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu


Koordinator projekta:

Mario Štorga

Kontakt osoba:

Boris Balać

Period izvođenja:

2014. - 2015.