NASTAVA > Radovi

Modul za ispitivanje zavara penetracijskih cijevi reaktorske posude


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7763

Sažetak:

U završnom radu osmišljen je i konstruiran modul robotskog sustava Archer, tvrtke Inetec, koji služi za nerazorna ispitivanja stanja reaktorske kape u nuklearnoj elektrani. Modul se mora moći produljivati po potrebi, odnosno treba funkcionirati kao teleskopski mehanizam. Zadatak je započet određivanjem ulaznih mjera, prostora u koji se modul ugrađuje i potrebnog produljenja modula. Pronađena su zatim patentna rješenja kako bi se odbio uvid u postojeće mehanizme. Uslijedila je izrada funkcijske dekompozicije gdje se pokazalo koje sve funkcije modul mora obuhvatiti te kako su one međusobno povezane. Za svaku funkciju dano je nekoliko konstrukcijskih rješenja u morfološkoj matrici. Odabirom različiti rješenja za svaku pojedinu funkciju, izrađena su različita konceptualna rješenja te je ocjenjivanjem prema traženim tehnološkim karakteristikama odabrano najbolje koje će ići u daljnju razradu. Odabranom konceptu dane su gabaritne mjere kako bi obuhvatio glavnu funkciju teleskopskog pomicanja. Nakon detaljnije razrade, pronađeni su standardni dijelovi, a ostali dijelovi konstruirani su Inventoru-u. CAD modeli su spojeni u sklop te je prikazan spoj modula s Archer-om i reaktorskom kapom.

Mentori:

Autor:

Katarina Pavlić

Godina:

2022.

Vrsta:

Završni rad