NASTAVA > Radovi

Uređaj za prilagodbu ravnih i posebnih rekonstrukcijskih osteosintetskih implantata


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1854

Sažetak:

Zadatak rada je projektirati i konstruirati uređaj za oblikovanje različitih ZRI\NSKI osteosintetskih pločica za kosti. Zahtijeva se savijanje pločica pomoću ljudske energije, a prilikom savijanja ne smije doći do deformiranja i oštećivanja posebnih rupa na pločici. Uređajem treba biti omogućeno savijanje pločica različitih debljina i širina. Uređaj treba biti upotrebljiv u operacijskoj sali. U ovom radu obavljena je analiza osteosintetskih pločica za kosti te analiza razloga i načina zbog kojih se one savijaju. Također su analizirani postojeći alati i patenti u tom području kako bi se olakšao proces koncipiranja. S prikupljenim podacima izrađena je definicija cilja, lista zahtjeva, funkcijska struktura, kuća kvalitete i morfološka matrica uređaja. Pomoću morfološke matrice dobiveno je 4 koncepata nad kojima je provedena tehno-ekonomska analiza koja je pokazala koji koncept je najbolji. \Najbolji koncept je detaljiziran te je prema njemu napravljen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Mario Horvat

Godina:

2012.

Vrsta:

Diplomski rad