NASTAVA > Radovi

Analiza toka informacija u razvojnim timovima


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4932

Sažetak:

Uz tehničke aspkete inženjerski razvojni proces je u velikoj mjeri zasnovan na razmjeni informacija. Pri tome nije bitna samo informacija i vrsta informacije koja se razmjenjuje, već i kontekst u kojem se nalazi te način na koji se razmjenjuje. Kontekst i način razmjene uvelike mogu omogućiti dublje razumijevanje procesa razmjene informacije. Učinkovitost koju razvojni proces zahtjeva, uparena s potrebom za zaposlenicima različitih kompetencija i kvalitetnom razmjenom informacija između njih usmjerila je organizacije da za svoje razvojne projekte u pravilu stvaraju i sastavljaju timove – grupe ljudi koje veže zajednički cilj. Dijeljenje informacija unutar tima mora biti organizirano i transparentno, kako bi svaki član tima dobio odgovarajuće informacije u odgovarajućem trenutku. Da bi se lakše suočile s problemima u komunikaciji, organizacijama je potrebno dati bolji uvid u način razmjene i tokove informacija koji postoje između članova razvojnih timova. U diplomskom radu prikazane su metode i alati za analizu i interpretaciju podataka o aktivnostima razmjene informacija između članova tima. Za prikupljanje potrebnih podataka primjenjena je metoda uzorkovanja rada kojom se osigurava kvantitativno i objektivno prikupljanje podataka, na individualnoj i na timskoj razini. Iz prikupljenih podataka kreirani su dijagrami tokova informacija za različite aspekte konteksta razvoja proizvoda u dvjema tvrtkama. Dijagramima tokova informacija predstavljeni su drukčiji načini prikaza informacija koji daju dodatnu perspektivu analiziranih podataka. Vizualizacija tokova pridonjela je boljem razumijevanju komunikacije i razmjene informacija u razvojnom timu na temelju čega su doneseni dodatni zaključci, te su uspoređeni procesi razvoja u dvjema tvrtkama.

Mentor:

Autor:

Ivana Antonić

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad