NASTAVA > Radovi

Dinamika procesa stvaranja ideja u timskom razvoju proizvoda


Sažetak:

U ovom radu se metoda vizualizacije kompleksnih mreža koristi za kvalitativnu i kvantitativnu analizu dinamike procesa stvaranja ideaja u razvoju proizvoda. U radu su analizirane brainstorming epizode u kojima su sudjelovale grupe studenata i profesionalaca, fokusirajući se pri tome na aktivnosti, prijenos i razmjenu informacija, te kontekst ideja koje u tom procesu nastaju. Primjenom statističke analize rasta mreža kojima se modeliraju prikupljeni podaci, u radu se omogućuje razumijevanje kompleksnih međudjelovanja između različitih komponenti ideacijskog procesa tjekom vremena.

Mentori:

Autor:

Vladimir Smojver

Godina:

2013.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Vladimir Smojver - rad u PDF-u