NASTAVA > Radovi

Stroj za savijanje cijevi i profila velike nazivne dimenzije


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 22.06.2020., https://repozitorij.fsb.hr/8246

Sažetak:

Savijanje je danas jedan od najraširenijih postupaka obrade deformiranjem, a primjena savijanja je vrlo široka, od automobilske industrije, prehrambene, zrakoplovne industrije pa sve do brodogradnje. Ovim postupkom možemo savijati različite materijale kao što su čelik, bakar, aluminij. Najraširenija je primjena za savijanje čeličnih limova i traka te cijevi i profila. Uređaji za savijanje cijevi i profila mogu se koristiti za masovnu proizvodnju dijelova kao što su automobilske ispušne cijevi, prirubnice cijevi, profili za vođenje. Fokus u ovom radu je stavljen na savijanje dijelova velikih dimenzija. Analizom postojećih rješenja odabrane su standardne komponente stroja za savijanje, a 3D model napravljen je u programskom paketu SolidWorks. U uvodnom dijelu rada napravljena je analiza tržišta, funkcijska dekompozicija te izrada koncepta. Naglasak je stavljen na smanjenje mase uređaja te jednostavnost održavanja. Nakon toga, prikazana je konstrukcijska razrada, odabir i proračun ključnih dijelova uređaja te zaključak.

Mentor:

Autor:

Luka Rabuzin

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Luka Rabuzin - diplomski rad