NASTAVA > Radovi

Naprava za ožbičenje glavčine s obručem za motociklističke naplatke


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2294

Sažetak:

Nakon određenog vremena korištenja, žbice u žbičanim motociklističkim naplatcima izgube potrebnu napetost, što uzrokuje radijalno odstupanje obruča u odnosu na idealnu kružnicu, čega su posljedice narušene vozne osobine, vibracije prilikom vožnje i veća potrošnja goriva. Zadatak ovog diplomskog rada je bio razviti uređaj koji će olakšati i ubrzati ožbičenje motociklističkih naplataka. Pritom treba voditi računa da uređaj bude financijski prihvatljiv za manje radionice. U okviru rada najprije je provedena analiza postojećih rješenja na tržištu te je definirana lista zahtjeva korisnika iz kojih je kreirana tehnička specifikacija za razvoj naprave. U fazi koncipiranja kreirana je funkcijska dekompozicija na temelju koje je napravljena morfološka matrica s mogućim rješenjima. Temeljem parcijalnih rješenja u morfološkoj matrici, generirana su tri koncepta. Temeljem tehničko-ekonomskog vrednovanja koncepata odabrano je rješenje koje je bilo konstrukcijski razrađeno, napravljeni su potrebni proračuni, te je kreiran računalni model uređaja u programskom paketu Creo Elements Pro Schools Edition, sa svom dokumentacijom potrebnom za izradu naprave.

Mentor:

Autor:

Igor Gračner

Godina:

2013.

Vrsta:

Diplomski rad