NASTAVA > Radovi

Malčer za traktore manje snage


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9223

Sažetak:

Prikazani završni rad integrira cjelokupni postupak istraživanja, razvoja i konstruiranja uređaja za usitnjavanje trave i sitnijeg granja. U radu je napravljena analiza patenata i već postojećih proizvoda te njihovo vrednovanje. Funkcijskom strukturom se glavni problem podijelio na podfunkcije kojima su u morfološkoj matrici dodijeljeni mogući principi rješenja. Kombinacijom rješenja dobivena su 2 koncepta koja su vrednovana. Za odabrani koncept, napravljen je proračun i odabir standardnih dijelova, kreirani su 3D modeli te u konačnici, dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Marcel Gojak

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marcel Gojak - završni rad