NASTAVA > Radovi

Vizualizacija kompleksnih mreža u kontekstu sljedivosti evolucije informacija u razvoju proizvoda


Sažetak:

U ovom radu opisan je i implementiran alat za vizualizaciju ontoloških mreža nastalih u kontekstu sljedivosti evolucije informacija u razvoju proizvoda. Nakon kratkog opisa sljedivosti evolucije informacija navedeni su ciljevi razvoja alata za vizualizaciju. Nadalje, opisana je varijanta algoritma za raspoređivanje vrhova grafa vođenog silom, Barnes-Hutov algoritam za rješavanje problema n tijela, te upotreba ovih algoritama u vizualizaciji evolucije kompleksnih mreža. Zatim je opisan brzi algoritam za detekciju strukture grozdova mreže i vizualizacija strukture grozdova uz pomoć algoritma za raspoređivanje vrhova grafa vođenog silom. Na kraju je dan kratki pregled alata za vizualiziranje kompleksnih mreža, i prikazani su rezultati za dvije kompleksne mreže dobiveni implementiranim alatom za vizualizaciju - njihova vizualizacija i zaključci dobiveni analizom strukture grozdova.

Mentori:

Autor:

Ivan Stojić

Godina:

2012.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Ivan Stojić - rad u PDF-u