NASTAVA > Radovi

Uređaj za sastavljanje tijela sonde za ispitivanje metodom vrtložnih struja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 14.07.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7726

Sažetak:

U ovome se radu primjenom razvoja proizvoda daje rješenje problemu poluautomatskog sklapanja tijela sonde za ispitivanje cijevi parogeneratora nuklearnih elektrana metodom vrtložnih struja. Najprije se ukratko objasnio proces dobivanja energije u nuklearnim elektranama, njihovi glavni dijelovi i vrste obzirom na tip reaktora. Pobliže je objašnjen način rada parogeneratora, karakteristike rada te vrste parogeneratora. Nakon toga su opisane sonde za ispitivanje metodom vrtložnih struja (Eddy current) s fokusom na elastične nosače koji ih pridržavaju. Obavljena je pretraga patenata za elastične nosače i uređaje koji obavljaju funkcije slične onima potrebnima za sklapanje istih. U razradi zadatka se najprije opisao trenutni način sklapanja elastičnih nosača, kreiran je tehnički upitnik te je sastavljena lista zahtjeva na temelju koje je napravljena funkcijska dekompozicija uređaja. Morfološkom matricom dana su parcijalna rješenja na definirane funkcije. Kombiniranjem rješenja iz morfološke matrice predložena su dva koncepta te je vrednovanjem odabran jedan od njih za daljnju konstrukcijsku razradu. U razradi je uređaj podijeljen na više podsustava te je za svaki oblikovano rješenje. 3D računalni model zajedno s tehničkom dokumentacijom izrađen je u CAD programskom paketu Autodesk Inventor 2016.

Mentor:

Autor:

Ivor Mikolčević

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad