NASTAVA > Radovi

Uređaj za ispucavanje loptica za stolni tenis


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.10.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5288

Sažetak:

U radu je prikazan razvoj uređaja koji služi za automatsko ispucavanje loptica za stolni tenis kao pomoć kod individualnog treninga. Analizom tržišta utvrđeno je da slični uređaji postoje no usporedbom rješenja različitih tvrtki zaključeno je da nisu pogodni za većinu sportaša/klubova zbog visoke cijene ili ograničenih funkcija. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice predložena su 2 koncepta rješenja. Vrednovanjem tih koncepta odabrano je jedno rješenje temeljem čega je napravljena konstrukcijska razrada uređaja. Napravljen je proračun kritičnih komponenti, te je na kraju izrađen 3D model i tehnička dokumentacija dijelova uređaja korištenjem programskog paketa Solid Edge 2019. Za uređaj je napravljen i fizički prototip koji se koristio u svrhu potvrde koncepta te prikupljanja podataka potrebnih za razradu i optimiranje.

Mentor:

Autor:

Andrija Ričko

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Andrija Ričko - završni rad