NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 3 Izborni 84474

Cilj kolegija:

Cilj kolegija je fokusiranje studenata na probleme okoliša i održivosti prirodnih resursa koji su vezani uz razvoj i životni ciklus proizvoda. Studenti se kroz rješavanje zadataka upoznaju s metodama za konstruiranje temeljem kriterija životnog vijeka proizvoda i održivosti, te se upoznaju s socio-tehničkim aspektima te strategijama za realizaciju poboljšanja stanja okoliša pomoću ecodesigna.

Literatura:

  1. Ashford, N. A., and Hall R.P. „Technology, globalization, asn susstainable development: transformin the industrial state“, Yale University Press, 2011.
  2. McAloone T., Bey N.: „Environmental improvement through product development : A guide“, Danish Environemental Protection Agency, 2009.
  3. Kljajin M., Opalić M., Pintarić A.: „Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda“ Milan Opalić (ur.), Strojarski Fakultet Slavonski Brod, 2007.
  4. Wimmer W., Zust R., Lee K.M.: “ECODESIGN Implementation: A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development”, Springer, 2004.
  5. Mulder K.: “Sustainable Development for Engineers: A Handbook and Resource Guide”, Greenleaf Publishing, 2006.

Nositelji:

ECTS:

4

Satnica:

30+15

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Seminarski rad 50%, ecodesign projektni zadaci 50%.

Vježbe:

Konstrukcijske vježbe, Vježbe u praktikumu

E-učenje stranica:

E-kolegij: Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign (FSB)