NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 1 Izborni 84476
Strojarstvo Diplomski 3 Izborni 84476

Cilj kolegija:

Cilj kolegija je razmatranje uvjeta potrebnih za realizaciju uspješnih tehnoloških inovacija u postojećim i novoosnovanim tvrtkama uz pretpostavku da je inovacijska strategija temelj konkurentnosti tvrtke. Proučavat će se inovacijski proces, organizacija i ustrojavanje inovacijskog okruženja, kreiranje inovacijskog portfolia, vrednovanje inovacija sa stanovišta gospodarskih, tehnoloških i društvenih aspekata.

Literatura:

  1. Ewersheim, W. (ed.). "Innovation Management for Technical Products." Springer, 2009, ISBN:9783540857266
  2. Ozgur, E. “EffectiveInquiry for Innovative Engineering Design”,Kluwer Ap, Boston, 2004, ISBN:1-4020-7717-3
  3. Christensen, C., and M. Raynor. "Managing the Strategy Development Process." Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. ISBN: 9781578518524.

Nositelji:

ECTS:

4

Satnica:

30+15

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Kolokvij na predavanju 20%, seminarski rad 40%, projektni zadatak 40%.

Vježbe:

Konstrukcijske vježbe, Vježbe u praktikumu

E-učenje stranica:

E-kolegij: Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda (FSB)