NASTAVA > Radovi

Stroj za automatsko dobacivanje košarkaške lopte


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 30.01.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8251

Sažetak:

Tema ovog rada je razvoj stroja za automatsko dobacivanje košarkaške lopte. Analizom tržišta utvrđena su postojeća rješenja za automatizaciju košarkaških treninga. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice predložena su dva različita koncepta čijim se vrednovanjem došlo do smjernica za daljnju konstrukcijsku razradu uređaja. Napravljen je proračun kritičnih dijelova uređaja, te je na kraju izrađen 3D model i tehnička dokumentacija dijelova uređaja korištenjem programskog paketa Solidworks 2015.

Mentor:

Autor:

Dominik Gabelica

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Dominik Gabelica - diplomski rad