NASTAVA > Radovi

Stroj za branje maslina


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7935

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje proces koncipiranja i konstruiranja ručnog stroja za branje maslina. Prvo je napravljena analiza korisničkih potreba i stanja na tržištu, nakon čega je kreirana tehnička specifikacija pomoću kuće kvalitete. Zatim su napravljene funkcijska dekompozicija i morfološka matrica na čijoj osnovi su kreirani koncepti. Konačno je odabran najbolji koncept koji je dalje razrađen na način da su odabrane kupovne komponente te konstruirane i proračunate one koje se neće kupovati. Konačni proizvod je pogonjen elektromotorom snage 113 W te se od njega može očekivati 40 kg ubranog ploda po satu. 3D CAD model i tehnička dokumentacija su izrađeni u računalnom programu Solidworks 2020.

Mentor:

Autor:

Niko Bonković

Godina:

2022.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Niko Bonković - završni rad