NASTAVA > Radovi

Uređaj za pripravljanje i doziranje šećernog sirupa za pčele


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9143

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je proces razvoja i konstruiranja uređaja za pripravljanje i doziranje šećernog sirupa za pčele. Napravljena je analiza tržišta i postojećih rješenja. Na temelju kriterija, zahtjeva i funkcija dobivena je funkcijska struktura, a sukladno tome i morfološka matrica. Pomoću njih osmišljena su tri koncepta. Za odabrani koncept izrađen je 3D model, proveden je potreban proračun, odabrane su potrebne komponente integrirane u uređaj te je izrađena tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Marija Trpčić

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marija Trpčić - završni rad