NASTAVA > Radovi

Kompaktor otpada za kućanstvo


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1017

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problematikom izrade kompaktora otpada za kućanstvo u cilju smanjenja volumena kućnog otpada koji svakodnevno nastaje i u stalnom je porastu. Analizom tržišta ispitana su postojeća rješenja za smanjenje volumena kućnog otpada i na osnovu toga definirani su zahtjevi i izrađena tehnička specifikacija za razvoj uređaja. Funkcijskim modeliranjem dobivena je morfološka matrica na osnovu koje su izrađena 3 koncepta, a njihovim vrednovanjem odabrano je projektno rješenje koje će se detaljno razraditi uz uporabu standardnih dijelova te s proračunima nestandardnih dijelova. Rezultat toga je računalni 3D model i tehnička dokumentacija koji su izrađeni u programu Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M040.

Mentor:

Autor:

Boris Bartošak

Godina:

2010.

Vrsta:

Završni rad