NASTAVA > Radovi

Kriteriji održivosti u razvoju vatrogasnih vozila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1498

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problematikom održivosti u razvoju vatrogasnih vozila. Održivost je jedan od najvažnijih kriterija konstruiranja u suvremenom razvoju proizvoda. Cilj rada je provesti usporednu analizu dva tipa vatrogasnih vozila tvrtke Ziegler d.o.o. po kriteriju štetnosti za okoliš tijekom njihovog životnog vijeka. Analiza se provodi sukladno značajkama metode za procjenu životnog vijeka proizvoda (LCA metoda) u kojoj se dokumentiraju resursi koji se troše i štetne emisije koje se generiraju kroz četiri faze životnog vijeka proizvoda. U radu je analiza vatrogasnih vozila napravljena pomoću programskog paketa CesEduPack modul EcoAudit. Spomenuti program pomaže u analizi podataka o štetnosti životnog vijeka sukladno značajkama LCA metode. \Na kraju analize generira se izvješće temeljem kojeg se prepoznaje u kojoj životnoj fazi proizvod ima najveći negativan utjecaj na okoliš. Nakon interpretiranja rezultata analize mogu se dati prijedlozi za konstrukcijske promjene, sukladno metodama predstavljenima u radu, kojima se taj štetni utjecaj smanjuje. U skladu s preporukama konstruiranja za održivost i eko - dizajna na kraju rada su predložene konstrukcijske promjene u svrhu unapređenja održivosti analiziranih vatrogasnih vozila.

Mentor:

Autor:

Milena Nestić

Godina:

2011.

Vrsta:

Diplomski rad