NASTAVA > Radovi

Mobilna aplikacija za upravljanje dijeljenjem automobila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3181

Sažetak:

U ovome se radu opisuje postupak razvijanja mobilne aplikacije odnosno proizvoda namijenjenog korisnicima sustava za dijeljenje automobila. Nakon što se ukaže potreba za postojanjem takvoga proizvoda, uspoređuju se slični postojeći proizvodi, ispituje ciljana skupina korisnika te se nakon definiranja zahtjeva koristi funkcijski model zasnivan na toku, Express-G model kako bi se odredili osnovni podatkovni entiteti i atributi te UML dijagram aktivnosti kako bi se vizualizirala arhitektura sustava, gradivnih elemenata i njihove interakcije. Sustav je osmišljen kao dio inicijative Smart City, u kojoj se pokušava poboljšati kvaliteta života u gradovima kroz korištenje sustava koji potiču gospodarstvo i čuvaju okoliš.

Mentor:

Autor:

Nikola Koren

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Nikola Koren - završni rad