GOSPODARSTVO > Projekti s industrijom

Uređaj za nerazorno ispitivanje vijaka zaštitnog plašta gorivih elemenata nuklearnog reaktora (INETEC, RIRP 2018/19)


Sažetak:

Potrebno je konstruirati uređaj za nerazorno ispitivanje vijaka zaštitnog plašta gorivih elemenata nuklearnog reaktora "eng. reactor internals baffle-former bolts inspection" za vrijeme remontnih aktivnosti kada je zaštitni plašt izvan reaktorske posude u pomoćnom bazenu. Uređaj se postavlja granikom iznad plašta uronjenog u vodu. Uređajem operater upravlja daljinski uz nadzor putem video kamera. Uređaj mora biti sposoban ostvarivati konstantan pritisak sonde na glavu vijka. Postoje tri različita tipa glave vijaka. Ispitivanje provodi pomoću tri različite ultrazvučne sonde koje ulaze u otvor za imbus ključ na glavama BFB vijaka. Obzirom da ne postoje informacije gdje se nalaze pojedini tipovi vijaka uređaj mora omogućiti pristup svake sonde svakom vijku.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu


Koordinator projekta:

Mario Štorga

Kontakt osoba:

Danijel Rohde

Period izvođenja:

2018. - 2019.