NASTAVA > Radovi

Rotaciona kosa za male poljoprivredne traktore


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6992

Sažetak:

U radu je osmišljena i konstrukcijski razrađena rotaciona kosilica s mogućnošću sakupljanja trave. Rotaciona kosilica služi za održavanje travnatih površina, a prvenstveno je namijenjena za spajanje s malim poljoprivrednim traktorima. Prihvat radnog priključka izveden je preko standardne tro-spojne veze, a snaga se dovodi preko kardanskog vratila. Prijenos snage dalje se izvodi preko remenskog prijenosa na bubnj s noževima. Analizom postojećih priključaka odabrani su standardni dijelovi, a cjelokupni 3D model napravljen je u programskom paketu SolidWorks. U prvom dijelu rada napravljena je analiza tržišta, funkcijska dekompozicija te izrada koncepta. Naglasak je stavljen na smanjenje mase priključka te jednostavnost održavanja. Drugi dio obuhvaća odabir i proračun ključnih dijelova radnog priključka nakon čega slijedi zaključak. Ključne riječi: rotaciona kosilica, tro-spojna veza, traktor

Mentor:

Autor:

Luka Rabuzin

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Luka Rabuzin - završni rad