NASTAVA > Radovi

Komušač lješnjaka


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.04.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6899

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je koncipiranje i konstruiranje uređaja za čišćenje lješnjaka, odnosno odvajane ljuski s plodom od ostatka biljne mase – komušine. Uvodni dio rada započinje razmatranjem potrebe za ovakvim uređajem. Nakon toga, istražuje se baza patenata i postojećih uređaja kako bi se stekao uvid u rješenja pojedinih funkcija. Koncipiranjem je napravljeno tri različita koncepta od kojih je jedan odabran i konstrukcijski razrađen. Određeni su parametri potrebni za komušanje lješnjaka, izrađen je CAD model uređaja te je proveden proračun osnovnih dijelova. Uz rad je priložena tehnička dokumentacija.

Autor:

Elizabeta Vučković

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad