NASTAVA > Radovi

Konstruiranje traktorskog viličara


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1232

Sažetak:

Tema diplomskog rada je ''Konstruiranje traktorskog viličara''. Tema je obrađena od ideje do tehničke dokumentacije. To znači da diplomski rad sadrži analizu tržišta, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, moguća rješenja (koncepte) od kojih je vrednovanjem, nakon detaljne analize svakog, odabran najbolji koncept, koji je onda u potpunosti razrađen. Za razrađeni koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu.

Mentor:

Autor:

Blaž Razumić

Godina:

2011.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Blaž Razumić - diplomski rad