NASTAVA > Radovi

Konstrukcija ispitivača trošenja ladice


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/348

Sažetak:

Dobiveni konstrukcijski projekt ispitivača trošenja ladica na prvi pogled djelovao je kao svaki drugi program iz konstrukcija i jednostavne izrade. Na početku prikupljanja informacija i literature malo sam ostao iznenađen. U daljnjim poglavljima prikazana je analiza, koncipiranje i konstruiranje ispitivača trošenja ladica. Krenuo sam sa istraživanjem sličnih proizvoda i tržišta koristeći internet i tražeći bilo kakve smjernice na katedri za konstruiranje od svoga mentora, drugih profesora, asistenata i studenata. Dobio sam dosta smjernica i informacija za izradu koncepta te krenuo sa konstrukcijskom razradom. Definirajući potrebne parametre, konstrukcijske zahtjeve, potrebne za izradu krenuo sam od glavne funkcije… Istraživanjem tržišta, pokušajima da pronađem slične konstrukcije koje bi mi pomogle pri radu naišao sam na Hrvatsku firmu Euroinspekt ovlaštene za ispitivanje kvalitete namještaja i dijelova za namještaj. Modeli njihovih uređaja dali su mi neke ideje pri konstruiranju.

Mentor:

Autor:

Petar Novak

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Petar Novak - završni rad