NASTAVA > Radovi

Konstrukcija stroja za zelenu rezidbu u vinogradarstvu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1084

Sažetak:

Zadatak ovog diplomskog rada je koncipirati, proračunati i konstrukcijski razraditi stroj za zelenu rezidbu u vinogradarstvu. Stroj za zelenu rezidbu služi da bi se uklonio višak grana vinove loze koje rastu u smjeru suprotnom od smjera redova vinograda. Stroj se priključuje na prednji dio traktora tako da vozač može vidjeti kako stroj radi i radi lakšeg rada sa strojem. Noževi pogon dobivaju preko hidro motora a podešavanje širine, visine i nagiba se ostvaruje preko hidro cilindra.

Mentor:

Autor:

Marko Štuglin

Godina:

2010.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Marko Štuglin - diplomski rad