NASTAVA > Radovi

Primjena VS sustava za procjenu percipirane kvalitete proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6347

Sažetak:

Tehnologija virtualne stvarnosti (VS) u području konstruiranja upotrebljava se posljednjih nekoliko desetljeća. Napretkom tehnologije, došlo je do razvoja VS sustava čiji se zasloni nose na glavi korisnika (eng. Head-mounted display, HMD). Takve sustave karakterizira pristupačna cijena i mali prostorni zahtjevi, zbog čega su postali dostupni većem broju korisnika. S većom raširenošću VS tehnologija, pronalaze se i nove primjene u procesu razvoja proizvoda. Kao jedna od njih, nameće se i procjena percipirane kvalitete (PK) proizvoda, gdje je ipak još uvijek slabo zastupljena. Ovaj rad uključuje pregled literature na temu PK-a i VS tehnologije s ciljem osmišljavanja eksperimenta kao i opis samog eksperimenta kojim se uspoređuju dva načina prikaza za procjenu PK-a: tradicionalno korišteni prikaz fotografija na zaslonu računala i prikaz pomoću VS sustava. VS sustav je uz svoju jednostavnost korištenja pridonio kvalitetnijoj procjeni, no ipak pokazao je i neke svoje nedostatke poput mutnog prikaza.

Mentor:

Autor:

Martin Jurman

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Martin Jurman - završni rad