NASTAVA > Radovi

Razvoj uređaja za obradu hmelja na pogon traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7002

Sažetak:

Ručna berba kulture hmelja izuzetno je zahtjevna te se danas gotovo i ne primjenjuje. Nedostatak financijski prihvatljive mehanizacije koja bi garantirano olakšala berbu u proizvodnji, valjani je razlog radi kojeg mali proizvođači hmelja teže konkuriraju na tržištu. Uzevši spomenuto u obzir, zadatak ovog diplomskog rada bio je razvoj uređaja za obradu hmelja na pogon traktorom. Detaljnom analizom tržišta i konkurentskih proizvoda, osim tehničkih rješenja i specifikacija postojećih uređaja, uvidio se slobodan prostor gdje bi ovakav projekt mogao biti plasiran. Nakon analize tržišta izrađena je funkcijska dekompozicija te morfološka matrica, standardne metode koje se koriste prilikom razvijanja uređaja raznih namjena. Prije izrade ponuđenih konceptualnih rješenja i njihove evaluacije bilo je nužno definirati zahtjeve prepoznate prethodno spomenutim analizama. Evaluacijom koncepata odabran je najpogodniji za daljnji razvoj. Izrađen je računalni 3D CAD model uređaja s pripadajućom dokumentacijom. Prilikom konstruiranja korišteni su standardni dijelovi poput hidrauličkih motora, ležajeva, lančanika i ostalih elemenata te su odabrani s obzirom na izračunata opterećenja i definirane zahtjeve. Konstrukcija zadovoljava uvjete čvrstoće, a zavari, lančani prijenosi, vratila, konvejeri i ostala kritična mjesta su propisno kontrolirana prema važećim standardima.

Mentor:

Autor:

Nikola Topalović

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Nikola Topalović - diplomski rad