NASTAVA > Radovi

Robot za penjanje po stubama


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6855

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je razvoj i konstrukcija uređaja koji ima mogućnost penjanja uz stube. Uređaj se treba moći upravljati od strane udaljenog operatera koji će jasno moći definirati okolinu uređaja uz pomoć senzora i mjernih sustava. Primarna namjena je sudjelovanje u potragama u katastrofom unesrećenim područjima te sudjelovanje u izviđačkim akcijama. U uvodu su iznesene činjenice o porastu broja stanovništva u urbanim sredinama što označava povećanu opasnost od prirodnih katastrofa kao potresa ili požara. Kako bi spasitelji također bili na sigurnome potrebni su nam uređaji koji mogu ispitati više katove urbanih objekata, pri tom savladavajući stube. Nakon uvoda je napravljena analiza tržišta i istraživačkih radova na temu robota s mogućnošću savladavanja stuba te su predstavljena neka od rješenja. Zatim je izrađena funkcijska dekompozicija koja opisuje sve funkcije i podfunkcije koje uređaj mora obavljati. Iz dekompozicije se stvara morfološka matrica koja sadržava neka moguća rješenja navedenih funkcija. Kombiniranjem rješenja iz morfološke matrice su generirana dva koncepta koja su potom vrednovana. Nastavljena je razrada boljeg koncepta za koji su potom napravljeni proračuni, 3D model te tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Luka Plavšić

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Luka Plavšić - završni rad