NASTAVA > Radovi

Stroj za sortiranje povrća prema promjeru


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/711

Sažetak:

U ovom završnom radu obrađena je tema “Stroj za sortiranje povrća prema promjeru”. Bilo je potrebno koncipirati i konstruirati stroj za sortiranje mrkve, peršina i sličnih oblika povrća. Osnovni zahtjevi koje je bilo potrebno zadovoljiti bili su pogon na standardnu mrežu 220V, kapacitet stroja od 3 t/h, jednostavnost korištenja, kompaktne dimenzije , optimalna cijena. Prilikom konstruiranja korištene su standardne europske ISO norme.Metodičkom razradom bilo je potrebno obuhvatiti različita projektna rješenja, pa rad sadrži analizu tržišta, funkcijsku strukturu, morfološku matricu proizvoda, koncepte (moguća principijelna varijantna rješenja) , te jedan odabrani koncept, koji je na kraju u potpunosti razrađen. Za dani koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu.

Mentor:

Autor:

Tamara Sviličić

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tamara Sviličić - završni rad