NASTAVA > Radovi

Traktorska kosilica s funkcijom prikupljanja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 07.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7123

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je proces konstruiranja traktorske kosilice s funkcijom prikupljanja. Uređaj treba izvesti kao vučeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. U uvodu je dan prikaz postojećih izvedbi traktorski priključaka za košnju trave a zatim je dan opis načina priključivanja uređaja na traktor i njihovog pokretanja. Nakon toga provedena je analiza trenutnog stanja na tržištu traktorskih kosilica s funkcijom prikupljanja. Nakon provedene analize tržišta izrađena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica. Na temelju rješenja iz morfološke matrice generirana su dva koncepta te je vrednovanjem odabran bolji koncept koji je potom razrađen. Za odabrani koncept napravljen je proračun nestandardnih djelova, proračun zavara i odabir standardnih komponenti. Također je izrađen 3D model uređaja i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Mato Joskić

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Mato Joskić - diplomski rad