NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za prozračivanje travnjaka


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 21.12.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5365

Sažetak:

U uvodu rada objašnjeno je što je to prozračivanje travnjaka te značaj koji prozračivanje ima u njezi travnjaka. Nakon uvodnog dijela slijedi analiza tržišta, kojom su prikazani različiti načini prozračivanja i različite vrste prozračivača. Kako je zadatak ovog rada koncipirati i konstruirati traktorski priključak za prozračivanje travnjaka, pregledom postojećih proizvoda iz te skupine generirana su tri koncepta. Na temelju određenih kriterija, koji predstavljaju najbitnije karakteristike uređaja, provedeno je vrednovanje koncepata te je kao najbolji odabran onaj najveće sume ocjena. Nakon odabira najboljeg koncepta kreće se u detaljnu razradu uređaja u kojoj su odabrani standardni dijelovi i proračunati oni nestandardni. Na temelju provedenog proračuna izrađen je 3D model uređaja i tehnička dokumentacija u programskom paketu SolidWorks. Na kraju je napravljen detaljan prikaz i opis uređaja i njegovog rada.

Mentor:

Autor:

Matej Lesar

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Matej Lesar - diplomski rad