NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za trešnju stabla


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6808

Sažetak:

Ovim završnim radom prikazan je proces razvoja i konstruiranja traktorskog priključka za trešnju stabla s vlastitim hidrauličkim sustavom. Potrebu za ovakvim strojem imaju poljoprivredna gospodarstva s velikim nasadima voćnjaka bobičastog voća koja žele ubrzati proces berbe, smanjiti njene troškove te smanjiti napor radnika tokom berbe. Analizom tržišta pronađena su postojeća rješenja traktorskog priključka za trešnju stabla. Nakon izrade funkcijske strukture stroja i morfološke matrice, napravljena su tri koncepta ovakvog stroja. Ocjenjivanjem koncepata odabran je jedan koncept koji će se detaljno konstrukcijski razraditi. Za odabrani koncept napravljen je odabir standardnih komponenti, proračun nestandardnih dijelova te proračun kritičnih mjesta na konstrukciji stroja. Računalni model izrađen je u programskom paketu Solidworks te je nakon toga izrađena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Matteo Ivan Nikolić

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matteo Ivan Nikolić - završni rad