NASTAVA > Radovi

Uređaj za bušenje tla pogonjen traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.10.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5331

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je razvoj i konstruiranje traktorskog priključka za bušenje rupa namjenjen sadnji mladica, pobijanju stupova i dr.. U uvodu je opisano na koje se sve načine može izvesti osnovna funkcija priključka. Nakon toga je napravljena analiza tržišta gdje je viđeno da svi traktorski priključci rade na istom principu, ali se razlikuju u konstrukciji. Nakon analize, na osnovu funkcijske dekompozicije i morfološke matrice, osmišljena su 2 koncepta. Naposljetku nakon vrednovanja odabran je Koncept 2 koji je razrađen i potkrepljen tehničkom dokumentacijom.

Mentor:

Autor:

Marko Popović

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Popović - završni rad