NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje krovova


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 30.11.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6461

Sažetak:

Zadatak ovog diplomskog rada bio je konstruirati uređaj za čišćenje krovova. Najprije bilo je potrebno istražiti vrste i oblike krovišta te analizirati uzroke onečišćenja i njihov utjecaj na krov kako bi se mogli definirati zahtjevi uređaja. Pregledom načina čišćenja krovova, patenata i postojećih uređaja na tržištu stečen je uvid u trenutno stanje tehnike, prednosti i nedostatke uređaja te mogućnosti napretka u ovom području. Prije razvoja i razrade proizvoda definirani su zahtjevi za proizvod, cilj razvoja i tehničke karakteristike uređaja. Od prepoznatih funkcija uređaja formirane su funkcijska dekompozicija te morfološka matrica, na temelju koje su kreirana tri koncepta za moguću detaljnu razradu. Međusobnom usporedbom i vrednovanjem triju koncepata odabran je najprikladniji koncept za daljnji razvoj. U konstrukcijskoj razradi detaljno su definirani glavni podsustavi uređaja, provedeno je dimenzioniranje i odabir komponenti te provjera dijelova s obzirom na mehaničku čvrstoću. Na posljetku, izrađen je trodimenzionalni model uređaja korištenjem 3D CAD softvera, kao i tehnička dokumentacija potrebna za izradu komponenti i sastavljanje uređaja.

Autor:

Katarina Filić

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad