NASTAVA > Radovi

Uređaj za ispitivanje stanja cijevi izmjenjivača topline


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 22.06.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5654

Sažetak:

U ovom je radu opisan razvoj uređaja za ispitivanje stanja cijevi izmjenjivača topline. Radi boljeg razumijevanja problema, na samom početku dan je kratki osvrt na nuklearne elektrane i njihovu važnost, kao i objašnjenje pojma nuklearne energije i njena pretvorba unutar jedne takve elektrane. S obzirom na to da je izmjenjivač topline element koji prenosi toplinu između pojedinačnih zatvorenih krugova rashladnog medija nuklearne elektrane, detaljnije je opisan način i važnost hlađenja jednog od tih krugova. Dan je i pregled različitih vrsta izmjenjivača topline, od kojih je najčešći, shell and tube, detaljnije opisan. U uvodnom dijelu opisan je i pojam nerazornih ispitivanja, njihova važnost i primjena, kao i najčešća oštećenja na cijevima izmjenjivača topline. Nakon opisa problema, započeta je faza koncipiranja uređaja gdje se analiziralo tržište u smislu pretrage patenata, postojećih uređaja, kao i pregleda postojećih uređaja tvrtke Inetec. Analiza tržišta poslužila je za definiranje tehničkih zahtjeva uređaja, koji zajedno s potrebama utvrđenima u razgovoru s inženjerima u Inetecu čine kuću kvalitete koja daje bolju sliku rasporede resursa za danji razvoj. Kreirana je funkcijska struktura uređaja i detaljno objašnjene interakcije između njegovih podsustava. Rješenja za pojedine funkcije dane su u morfološkoj matrici, nakon koje su generirani koncepti. Koncepti su evaluirani i detaljno je opisana konstrukcijska razrada pojedinih komponenti odabranog koncepta. Odabrani koncept razrađen je i modeliran u programskom paketu Autodesk Inventor 2020. U zadnjem dijelu je ispitana mogućnost unošenja i montiranja uređaja u virtualnu prostoriju izmjenjivača topline korištenjem tehnike virtualne stvarnosti.

Mentor:

Autor:

Filip Koraca

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Filip Koraca - završni rad