NASTAVA > Zadaci

Metodologija za izradu fotorealističnih prikaza proizvoda na temelju 3D CAD modela


Sažetak:

U inženjerskoj praksi se ideje, koncepti i tehnička rješenja često vizualiziraju u obliku 3D računalnih modela konstrukcije, tzv. CAD modela. Osim u svrhe definicije geometrije proizvoda i provođenja inženjerskih analiza, 3D CAD modeli se koriste i za prezentiranje tehničkih rješenja ostalim dionicima u razvoju proizvoda, poput klijenata i članova razvojnog tima. No prezentacija ovih modela obično je ograničena na snimke zaslona napravljene u CAD alatima, a koje ne prenose realistično zamišljeni izgled rješenja i okoline u kojoj se nalazi. Naime, inženjeri najčešće nemaju znanja i alate potrebne za izradu naprednih vizualizacija koje uključuju definiranje materijala, tekstura, osvjetljenja, okoline i pogleda na model. Stoga je cilj ovog završnog rada formulirati i ispitati metodologiju za izradu fotorealističnih prikaza (tzv. rendera) tehničkih rješenja i cjelokupnih proizvoda na osnovu 3D CAD modela, prilagođenu za inženjere i njihove radne procese u različitim fazama razvoja proizvoda.