NASTAVA > Zadaci

Modul za ispitivanje zavara penetracijskih cijevi reaktorske posude


Sažetak:

Za potrebe nadogradnje manipulatora za ispitivanje reaktorske kape, a u suradnji s tvrtkom INETEC d.o.o. potrebno je razviti modul za ispitivanje zavara između reaktorske kape i fiksnih penetracijskih cijevi. Zavari se ispituju s unutrašnje strane cijevi ultrazvučnom metodom i metodom vrtložnih struja. Za navedeno ispitivanje koristi se sonda poznate geometrije i načina rada, te se u razvoju potrebno usmjeriti na funkcionalnost pozicioniranje sonde i skeniranje zavara prema definiranim parametrima. Modul se instalira na postojeći manipulator, te stoga mora biti razvijen u skladu s postojećom infrastrukturom i uređajima tvrtke. Ispitivanje se provodi i nadgleda daljinskim upravljanjem od strane operatera.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj modula.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju modula.
  • Izraditi računalni 3D model stroja i tehničku dokumentaciju.