NASTAVA > Zadaci

Primjena 3D skeniranja i DMLS postupka aditivne proizvodnje u povratnom inženjerstvu


Sažetak:

Povratno inženjerstvo je proces rekonstrukcije postojećeg proizvoda u oblik iz kojeg se može ponovo proizvesti proizvod koji može biti identičan postojećem proizvodu ili prilagođen novim potrebama. Postupak 3D skeniranja se često koristi u povratnom inženjerstvu kako bi se dobio CAD model proizvoda, dok se DMLS (Direct Metal Laser Sintering) postupak aditivne proizvodnje koristi za izradu malih serija novih proizvoda izrađenih iz metalnih legura. Kako bi se ubrzalo vrijeme izrade, smanjili troškovi ili poboljšale performanse proizvoda moguće je postojeći proizvod rekonstruirati i oblikovati kako bi se iskoristile prednosti DMLS proizvodnog postupka. Cilj ovog rada je upoznati se postupkom povratnog inženjerstva i rekonstrukcijom proizvoda za aditivnu proizvodnju te ih primijeniti u studiji slučaja.

U radu je potrebno:

  • proučiti i opisati postupak 3D skeniranja.
  • proučiti i opisati DMLS postupak aditivne proizvodnje metalnih legura.
  • definirati proces povratnog inženjerstva i rekonstrukcije proizvoda s ciljem korištenja prednosti DMLS proizvodnog procesa u konstrukcijskom oblikovanju.
  • provesti proces povratnog inženjerstva i rekonstrukcije proizvoda na studiji slučaja.
  • usporediti postojeći proizvod s rekonstruiranim proizvodom.