NASTAVA > Zadaci

Razvoj bicikla temeljenog na konstrukcijskim rješenjima za aditivnu proizvodnju


Sažetak:

Aditivna proizvodnja nudi mnoge prednosti u konstrukcijskom oblikovanju proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe korisnika, te povećala funkcionalnost i performanse proizvoda u odnosu na konvencionalne proizvodne postupke. U ovom radu potrebni je koncipirati i konstruirati bicikl koji će biti izrađen aditivnom proizvodnjom čija konstrukcija rješenja će iskoristi prednosti aditivne proizvodnje u konstrukcijskom oblikovanju.

U radu je potrebno:

  • analizom tržišta definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju za razvoj bicikla,
  • napraviti funkcijsku analizu bicikla i pojedinih komponenti,
  • metodičkom razradom koncipirati više varijanti rješenja,
  • prototipiranjem parcijalnih rješenja i tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje,
  • odabrano rješenje razraditi upotrebom konstrukcijskih principa po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju, pri konstrukcijskoj razradi paziti na trenutne tehničke mogućnosti aditivne proizvodnje,
  • izraditi računalni model bicikla u 3D CAD programskom paketu.