NASTAVA > Zadaci

Razvoj smjernica za primjenu bionički nadahnutih topološki optimiranih konstrukcija


Sažetak:

Razvoj bionički nadahnutih konstrukcija je rastuće područje istraživanja u znanosti o konstruiranju, biologiji i drugim znanstvenim granama koje istražuju kako sistematično primijeniti znanje iz prirode za rješavanje tehničkih problema. Razvoj algoritama topološke optimizacije i tehnologija aditivne proizvodnje omogućilo je modeliranje i izradu kompleksnih organskih struktura zbog čega konstruktori sve češće koriste organske oblike u svojim konstrukcijama.
Problem je što često takvih oblici, unatoč svojoj organskoj formi, nemaju izravnu poveznicu s prirodnim biološkim strukturama koje rješavaju određeni problem ili funkciju. Upravo jedan od ključnih pitanja kojima se bavi bionika je uočavanje rješenja za pojedinu funkciju ili skup funkcija koje je razvila priroda i sistematična primjena takvih rješenja za tehničke probleme.