NASTAVA > Zadaci

Stroj za branje maslina


Sažetak:

Branje maslina je među najraširenijim poljoprivrednim aktivnostima u Hrvatskoj. Berba se još uvijek u najvećem dijelu obavlja ručno što je spor, neefikasan, a ponekad i skup proces. Iz tih razloga postoji potreba za strojevima koji bi ubrzali taj proces. Za primjenu u manjim maslinicima, treba konstruirati ručno upravljani stroj za branje maslina pogonske snage do 1 kW te kapaciteta berbe do 40kg/sat. Upravljanje strojem te njegovo posluživanje mora moći obavljati jedna osoba.

U radu je potrebno:

  • Izraditi tehničku specifikaciju za razvoj stroja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano rješenje razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje komponenti te sigurnost korisnika pri korištenju stroja.
  • Izraditi računalni 3D model stroja i tehničku dokumentaciju.