NASTAVA > Zadaci

Uređaj za instaliranje ispitnog manipulatora u horizontalni parogenerator


Sažetak:

Forerunner manipulator tvrtke INETEC koristi se za automatsko nerazorno ispitivanje cijevi parogeneratora u nuklearnim elektranama. Zbog zone visokog zračenja koja vlada u području oko, a posebno unutar parogeneratora, boravak osoblja je strogo ograničen i kontroliran. Stoga je potrebno konstruirati uređaj za instaliranje manipulatora na cijevnoj stijeni parogeneratora kroz servisni otvor. Prilikom konstrukcijske razrade posebnu pažnju potrebno je posvetiti robusnosti i pouzdanosti uređaja, te zaštiti korisnika od zračenja u skladu s ALARA preporukom. U radu je potrebno: 1. Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju uređaja; 2. Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja uređaja; 3. Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje; 4. Odabrano projektno rješenje uređaja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova, te zaštiti korisnika od zračenja pri korištenju uređaja; 5. Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju uređaja potrebnu za izradu prototipa. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.